WNO: Cosi Fan Tutte

SHOWING FROM
Sat 20 Jun 2020
PRICE:
£22.50 | £20.50 Concession | £7.50 Students

This Summer Welsh National Opera takes you back to school with a brand new production of Mozart’s comic opera Così fan tutte aka School of Love.

 

Set in the early 1970s, four sixth formers discover that falling in love can be incredible, dramatic, awkward and complicated in this coming of age tale.

 

The students are given a valuable lesson in love, life and liberty when their teacher involves them in a secret experiment. They are challenged to re-think their relationships with each other and indeed their whole identities as they are confronted with a series of amusing scenarios designed to deceive.

 

Sung in English

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn eich gyrru yn ôl i’r ysgol yr haf hwn gyda chynhyrchiad newydd o opera gomig Mozart Cosí fan tutte, Ysgol Gariad.

 

Wedi ei gosod yn yr 1970au cynnar, mae pedwar disgybl y chweched dosbarth yn canfod bod cariad yn gallu bod yn anhygoel, yn ddramatig, lletchwith a chymhleth yn y stori aeddfedu hon.

 

Mae’r myfyrwyr yn cael gwers werthfawr mewn cariad, bywyd a rhyddid wrth iddynt gael eu cynnwys mewn arbrawf cyfrinachol gan eu hathro. Maent yn cael eu herio i ail-feddwl eu perthnasau gyda'i gilydd a’u hunaniaethau cyfan wrth iddynt wynebu cyfres o sefyllfaoedd digrif sydd wedi eu dylunio i dwyllo.

 

Cenir yn Saesneg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

wno.org.uk/così  |  #WNOcosì


DATES & TIMES

Book online or call the box office
Cafe Torch