The Picture of Dorian Gray

SHOWING FROM
Tue 16 Mar - Wed 31 Mar 2021

Each of us has heaven and hell in them.

 

In a profile pic-obsessed, filter-fixated world where online and reality blur, influencer Dorian Gray makes a deal. For his social star never to fade. For the perfect self he broadcasts to the world to always remain. But as his mental health starts to decline, as corruption and murderous depravity start to creep into his world, the true and horrific cost of his deal will soon need to be met.

 

Directed by Theatr Clwyd's Artistic Director, Tamara Harvey, and by the team behind the New York Times Critic’s Pick, five-star “game-changer” (Telegraph) online production of What a Carve Up! comes a brand-new adaptation that brings Oscar Wilde’s Faustian tale kicking and screaming into a world of Instagram, Facebook and dating apps.

 

To purchase access, CLICK HERE
or visit: https://www.pictureofdoriangray.com/torch

 

Cast includes: Fionn Whitehead (Dunkirk, Black Mirror, Inside No. 9).

 

Written by Henry Filloux-Bennett based on the play by Oscar Wilde.

 

Directed by Tamara Harvey

 

_______________________________________

 

Age guidance 16+

 

Content warning: The Picture of Dorian Gray includes strong language and contains scenes of self-harm, suicide, death and mental illness which some viewers may find upsetting.

 

.................................................................................................................................

 

 

 

Mae gan bob un ohonom nefoedd ac uffern ynom.

 

Mewn byd llawn obsesiwn mewn proffil a lluniau wedi'i gosod ar hidlydd a ble mae byd ar-lein a realiti yn cymylu, mae'r dylanwadwr Dorian Gray yn gwneud bargen. I’w seren gymdeithasol byth ddiflannu. Er mwyn yr hunan perffaith mae'n darlledu i'r byd er mwyn parhau i fodoli. Ond wrth i’w iechyd meddwl ddechrau dirywio, wrth i lygredd a thrallod llofruddiol ddechrau ymgripio i’w fyd, bydd angen talu gwir gost erchyll ei fargen yn fuan.

 

Wedi’i chyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd, Tamara Harvey, a gan y tîm y tu ôl i o What a Carve Up! cynhyrchiad ar-lein pum seren yn ôl y New York Times, ac yn “game-changer” gan y Telegraph, daw addasiad newydd sbon sy’n dod â stori Faustaidd Oscar Wilde yn cicio ac yn sgrechian i fyd o Instagram, Facebook ac apiau dyddio.

 

Tocynnau: CLICKIWCH YMA
neu ymweld: https://www.pictureofdoriangray.com/torch

 

Cast includes: Fionn Whitehead (Dunkirk, Black Mirror, Inside No. 9).

Ysgrifenwyd gan Henry Filloux-Bennett yn seiliedig ar y ddrama gan Oscar Wilde.

 

Cyfarwyddwyd gan Tamara Harvey

 

_______________________________________

 

Oedran 16+

 

Rhybudd cynnwys: Defnyddir iaith gref ac mae'n cynnwys golygfeydd o hunan-niweidio, hunanladdiad, marwolaeth a salwch meddwl a allai beri gofid i rai gwylwyr. 


To book, please visit the link(s) above

Book online or call the box office
Cafe Torch