The Kaiser and I

SHOWING FROM
Tue 07 May 2019
PRICE:
£12 | £10 Concession

Lighthouse Theatre

with/gyda

Pontardawe Arts Centre/Canolfan Celfyddydau Pontardawe

presents/yn cyflwyno Two one-act plays/Dwy ddrama un act

 

by/gan Stuart Fortey

 

The Kaiser And I

Berlin 1914.

 

Europe stands on the brink of war. The Kaiser’s dancing mistress waits for her pupil. His army waits for their orders.

Let the dancing begin….

 

A tender comic account of an unusual friendship across the divide.

 

Berlin 1914.

 

Mae Ewrop ar fin mynd i ryfel. Mae meistres dawnsio’r Caiser yn aros am ei disgybl. Gadewch i’r dawnsio ddechrau…

 

Dyma hanes doniol, teimladwy o gyfeillgarwch anarferol sy’n croesi’r wahanfa.

 

On Scarborough Front

Scarborough, Yorkshire, 1917

 

A young officer, Wilfred Owen, is recovering from wounds in a hotel in Scarborough. There, he meets Lieutenant-Colonel Gray, a senior officer facing demons of his own.

 

Scarborough, Sir Efrog, 1917

 

Mae swyddog ifanc, Wilfred Owen, yn gwella o glwyfau mewn gwesty yn Scarborough. Yno, mae'n cwrdd â'r Lieutenant-Colonel Gray, uwch swyddog sy'n wynebu ewyllysiau ei hun.

 

Director/Cyfarwyddwr Joe Harmston

Composer/Cyfansoddwr Andrew Griffiths

with the help of Tŷ Cerdd/gyda chymorth Tŷ Cerdd

 


DATES & TIMES

Book online or call the box office
Cafe Torch