BRINGING ‘JOY’ TO LOCAL AUDIENCES


“What could have been a hard-hitting and emotional response to an evil and devastating disease has been turned into a joyful and resonant piece of theatre….” British Theatre Guide

 

Bydd Theatr Vamos, cwmni theatr mwgwd mwyaf blaenllaw y DU, yn dod â 'phleser' i gynulleidfaoedd lleol fis nesaf wrth iddynt berfformio eu sioe arobryn, Finding Joy yn Theatr y Torch yn Aberdaugleddau  (nos Wener 26 Hydref).

 

Mae Finding Joy wedi ei seilio ar stori bywyd go -iawn am Danny, bachgen 18-mlwydd oed, wnaeth ofalu am ei famgu, Joy, wrth iddi fyw drwy ddementia canolig a dementia wedi iddo ddatblygu. Roedd dulliau Danny'n anuniongred, ond roedd e'n ofalwr naturiol ac edrych ar ei hol gyda ffresni a phositifrwydd ysbrydoledig a bob amser gyda pharch am ei realiti newidiol.

 

Mae Joy yn 83. Mae'n ddoniol, wrth ei bodd yn dawnsio, ac yn colli ei chof. Mae ei hwyr Danny yn wrthryfelgar, deallus a bob amser mewn trafferth. Pan mae Danny yn penderfynu gofalu am Joy, maent yn darganfod chwarëusrwydd rhanedig ac anwyldeb ar y cyd. Ond a yw hynny'n ddigon i wynebu'r heriau sydd o'u blaen?

 

Gan nesau at y pwnc o ddementia gyda hiwmor a dynoliaeth, mae Finding Joy wedi ei pherfformio i gynulleidfaoedd ar draws Ewrop a'r DU, yn cynnwys rhediad lwyddiannus yn y Cynulliad ar gyfer y Fringe, Caereding 2016. Wedi ei chanmol gan y wasg a'r cyhoedd fel ei gilydd am ei sgiliau masg llawn gyflawn, adrodd stori'n ddeniadol, medrusrwydd corfforol a gweledigaeth emosiynol, mae'r cwmni'n parhau i gynnwys a diddanu cynulleidfaoedd ar draws gororau a ffiniau gyda'i theatr di-eiriau.

 

Mae cynyrchiadau Vamos wir yn hygyrch oherwydd eu natur ddynol, hynod weledol. Mae natur di-eiriau eu perfformiadau hefyd yn gwneud y sioe Vamos yn gwbl hygyrch i gynulleidfaoedd b/Byddar heb yr angen am lofnodwr.

 

 

Theatr VAMOS yn cyflwyno Finding Joy

Gwe 26 Hyd 2018, 7:30pm

PRIS: £13 | £12 Consesiwn | £10 O dan 26

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau ymwelwch â https://torchtheatre.co.uk/vamos-theatre-presents-finding-joy/ neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267.
`