AN EVENING WITH JAMIE OWEN & DAVID WILSON


Gwahoddir cynulleidfaoedd i ymuno â Jamie Owen a David Wilson wrth sgwrsio â chynhyrchydd a chyfarwyddwr y BBC Tony O'Shaughnessy, yn Theatr y Torch, ddydd Iau 19 Gorffennaf, wrth iddynt sôn am eu llyfr sbon 'A Year in Pembrokeshire'.

 

Treuliodd Jamie a David, y ddau ohonynt yn enedigol o Sir Benfro, ddeuddeg mis gogoneddus yn teithio'r sir yn dogfennu cymunedau anhygoel a thirweddau gwych. Mae'r storiau gwirioneddol ddiddorol yma wedi dod at ei gilydd mewn symffoni o eiriau a lluniau i lunio'r llyfr newydd cyffrous yma, a gyhoeddwyd gan Graffeg.

 

O gasglu'r heidiau defaid ar Faes Tanio Castell Martin i hwylio Dyfrffordd Aberdaugleddau, Nadolig yn Nhyddewi i gerdded Bryniau'r Preseli - mae hwn yn antur a fydd yn apelio at bawb sy'n galw cartref hwy yn Sir Benfro, yn ogystal â'r rhai sydd ymhell y tu hwnt.

 

Mae Jamie Owen yn awdur sefydledig ac mae wedi ymddangos yn rheolaidd ar ein sgriniau teledu ers dros ugain mlynedd fel gohebydd newyddion ar BBC Wales Today ac fel adroddwr ar raglenni dogfen a theithiau teithio o gwmpas Cymru. Mae David Wilson yn ffotograffydd enwog gyda nifer o lyfrau ffotograffiaeth tirwedd i'w enw.

 

Wrth arddangos rhai o'r ffotograffiaeth syfrdanol o'r llyfr, mae Jamie a David yn eich gwahodd CHI i rannu yn eu teithiau a'u mordeithiau; noson NA DDYLID ei cholli!

 

"Mae hwn yn lyfr am bobl a'r bywydau anhygoel y maent yn byw ynddynt o fewn un o dirweddau mwyaf prydferth ym Mhrydain." Jamie Owen.

 

Bydd Jamie a David yn llofnodi copïau o'r llyfr newydd o 6.00 pm yn ardal y bar cyn ac ar ôl y sioe.

 

Noson gyda Jamie Owen a David Wilson

Theatr Torch Aberdaugleddau, dydd Iau 19 Gorffennaf am 7.00pm yn y Prif Dŷ.
Arwyddo Llyfr o 6.00pm - Cyn ac Ar ôl y sioe.

PRIS TICKET: £ 8.50 llawn, £ 7 consesiwn

 

Am ragor o wybodaeth ac i archebu tocynnau ewch i https://torchtheatre.co.uk/an-evening-with-jamie-owen-david-wilson/ neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01646 695267.
` AN EVENING WITH JAMIE OWEN & DAVID WILSON