Chwarae

SHOWING FROM
Mon 02 Mar 2020
DURATION
1hr Approx.
PRICE:
£8 Adult | £6 Child

Theatr Iolo a Pontio yn cyflwyno

CHWARAE

 

Gan Elgan Rhys | Gyda Matt Gough + R.Seiliog

 

Sioe theatr newydd sbon i deuluoedd.

 

“Pob dydd, dw i’n chwarae efo Mam. Yn sydyn, mae’r gêm yn newid…”

 

Un bore rhwng deffro a dechrau’r dydd mae bachgen bach yn mynd â ni ar siwrne i edrych ar fydoedd chwarae boed hynny yn ei ddychymyg, ar-lein neu yn y byd 'go iawn' er mwyn darganfod ffordd newydd o chwarae...

 

Sioe weledol llawn cerddoriaeth fyw a symudiadau syfrdanol sydd wedi cael ei ddatblygu’n gydweithredol gyda theuluoedd yng ngogledd Cymru.

 

Oed 4-6

By Elgan Rhys | With Matt Gough + R.Seiliog

 

A brand new theatre show for families

 

"Everyday, I play with Mam. Suddenly the game changes…"

 

One morning, in that time in-between waking and the start of the day a young boy takes us on a journey to experience different worlds of play, be they imaginary, found online or in the ‘real world’, to help him discover a new found joy in playing…

 

Chwarae is a sensory feast featuring live music, stunning moves and was developed collaboratively with families from North Wales.

 

For ages 4-6

 

Mae Chwarae drama Gymraeg / Chwarae is a Welsh Language Play.

 


DATES & TIMES

Book online or call the box office
Cafe Torch