Amserau Agor

Llun i Sadwrn 10yb i 8yh ac 1 awr cyn i ddigwyddiadau ddechrau ar y Sul.


Sut i Archebu

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer unrhyw un o’n sioeau byw neu sinema o flaen llaw fesul ein Swyddfa Docynnau ar-lein yma.

Gallwch archebu ar y safle yma 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos –

gallwch brynu tocynnau fyny hyd at ddwy awr cyn i’r perfformiad ddechrau.

Ar yn ail ffoniwch ein swyddfa docynnau yn ystod oriau agor ar 01646 695267.


Bwyta & Yfed

Bydd y Caffi yn cau dros dymhorau’r haf a hydref 2014.  Nid oes dyddiad ail-agor y Caffi wedi ei gadarnhau eto, ond fe fydd y Bar a’r Ciosg ar gael fel yr arfer ar gyfer lluniaeth yn ystod yr adegau yma. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Mae bar teras y  theatr ar agor awr cyn y sinema a sioeau byw ac yn ystod egwylion ar gyfer holl sioeau byw a darlleniadau.

Mae Wi-Fi Rhad Ac Am Ddim yn holl fannau cyhoeddus y Torch.


Map & Directons


Map to Torch Theatre

Lleoliadau

Mae gan y Torch 2 brif leoliad perfformio, gofod galeri a stiwdio ddawns.


Prif Dy

Mae’r Prif Dy yn Theatr y Torch yn eistedd 297 o bobl ac yn cyflwyno theatr fyw a sinema ddigidol yn 3D a darllediadau byw. Mae 4 gofod ar gyfer cadeiriau olwyn yn y prif awditoriwm a 2 ofod pellach ar gyfer cadeiriau olwyn mewn bocs preifat. Mae’r lleoliad yn gwbl aerdymherus gyda system cynorthwyo clywedol isgoch a chyfleusterau disgrifiad clywedol.


Main Theatre

Theatr Stiwdio

Lleolir y Theatr Stiwdio mewn amgylchedd cyfforddus a chlos, gyda 102 o seddau tynnu’n ôl. Mae’n gwbl aerdymherus gyda hyd at 2 ofod ar gyfer cadeiriau olwyn, system cynorthwyo clywedol isgoch, cyfleusterau disgrifiad clywedol ac mae’n llawn gyfarparedig ar gyfer sioeau byw a ffilm, gyda Sain Amgylchyn Digidol Dolby 7.1 mwyaf diweddar sydd â gallu 3D.


Studio Seating

Galeri Joanna Field

Ochr yn ochr â Chaffi’r Torch, mae Galeri Joanna Field yn ofod arddangosfa rad ac am ddim sy’n dangos rhai o weithiau dirgrynol celfyddydol gorau Sir Benfro yn ogystal â gweithiau o ardaloedd pellach i ffwrdd. Mae arddangosfeydd yn newid yn fynych. Am restr gyflawn o arddangosfeydd sydd i ddod, cliciwch yma.


torch gallery 055

Y Gyffordd

Y Gyffordd yw gofod a stiwdio newydd Theatr y Torch ar gyfer ymarfer a dawnsio. Gyda llawr ddawns newydd, bariau bale a drychau, mae’r gofod yma ar gael ar gyfer y gymuned i’w hurio. Cliciwch yma i gysylltu.


The Junction (1)

Teithiau Cefn Llwyfan y Theatr

Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae theatr yn gweithio? Am wybod beth sydd yn digwydd cefn llwyfan? Wel, gyda’n taith cefn llwyfan byddwch yn gallu gweld sut mae hud theatr byw yn cael ei greu.

Gall teithiau theatr ar gyfer ysgolion a grwpiau cymunedol eu trefnu drwy ein tîm addysg. E-bostiwch education@torchtheatre.co.uk am wybodaeth pellach.

Am ymholiadau arall e-bostiwch michael@torchtheatre.co.uk


Sir Benfro

Saif Theatr y Torch yng Ngorllewin Cymru odidog mewn sir o’r enw Sir Benfro. Mae Sir Benfro yn adnabyddus fel y cyrchnod arfordirol mwyaf poblogaidd yng Nghymru.

Yn ogystal â sawl digwyddiad celfyddydol yma yn y Torch neu gyda ffrindiau yn y Queen’s Hall yn Arberth a Theatr Gwaun yn Abergwaun, mae Sir Benfro hefyd yn llawn o weithgareddau i bawb i’w mwynhau.

Os nad ydych wedi bod i’r ardal o’r blaen ac am ddarganfod mwy am y rhan rhyfeddol yma o’r byd, cliciwch yma: http://www.visitpembrokeshire.com


Teuluoedd & Phlant

Mae Theatr y Torch yn aml yn cynnig Tocynnau Teuluol ar ddisgownt ar gyfer digwyddiadau sy’n addas ar gyfer teuluoedd. Am restr gyflawn o’r rhain cliciwch yma:

Mae cyfleuster newid babi ar gael sydd wedi ei leoli ger y Caffi a’r Galeri.

Mae cadeiriau uchel hefyd ar gael oddi wrth Gaffi’r Torch.


Cyfleusterau Hygyrch

Mynediad i Gadeiriau Olwyn a Symudedd Isel Mae lifft i bob llawr, gan gynnwys Bar y Theatr, Caffi’r Torch a Galeri Joanna Field. Mae toiledau ar gyfer cadeiriau olwyn ar bob llawr. Ceir ofod ar gyfer cadeiriau olwyn yn y ddau leoliad perfformio. Gallwn storio cadeiriau olwyn ac mae gennym un i chi i’w benthyg ar gyfer trosglwyddo noddwyr i’w sedd. Os oes gennych symudedd isel, rydym yn argymell i chi archebu seddau yn rhesi P, L, M ac N (awditoriwm chwith) ar gyfer mynediad hawdd i’r Prif D? ac i’r lifft, a rhesi C, D ac E (awditoriwm chwith) yn y Stiwdio. Plîs a wnewch chi hysbysu’r Swyddfa Docynnau am eich anghenion pan fyddwch yn archebu eich tocynnau.

Pobl â Nam Gweledol

Mae croeso i g?n tywys i bobl gyda nam gweledol yn y theatr. Gallwn gynnig seddau ar ddiwedd y rhes er mwyn gwneud eich ymweliad yn haws. Plîs a wnewch chi hysbysu’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch yn archebu eich tocynnau a gofynnwch am wybodaeth ar unrhyw effeithiau arbennig a allai effeithio ar gysur eich ci yn ystod y cynhyrchiad.

Mae rhai o’n perfformiadau a’n sgriniau yn ystod ein tymor yn Ddisgrifiad Clywedol ar gyfer y rheiny nad ydynt efallai yn gallu gweld y cyfan sydd yn digwydd ar lwyfan.

Disgrifad clywedol yw sylwebaeth byw, gan ddisgrifwyr sydd wedi eu hyfforddi, wedi eu gwasgaru gan ddeialog yr actor. Mae’r disgrifiad yn dechrau 15 munud cyn perfformiad neu sgrinio gyda manylion o’r set, golygfa, cymeriadau ar gyfer theatr fyw ac unrhyw fanylion perthnasol ar gyfer y ffilm.

Caiff y disgrifiad ei drosglwyddo fesul setiau pen disylw wedi eu cysylltu gyda system clywedol isgoch. Gallwch gasglu setiau pen oddi wrth y Swyddfa Docynnau.


Byddar a Trwm eu Clyw

Mae croeso i g?n i’r byddar ddod i’r theatr. Gallwn hefyd gynnig seddau ar ddiwedd rhes er mwyn gwneud eich ymweliad yn haws. Plîs a wnewch chi hysbysu’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch yn archebu eich tocyn a gofynnwch am wybodaeth am unrhyw effeithiau arbennig a allai effeithio ar gysur eich ci yn ystod y cynhyrchiad.

Mae system ddolen sefydlog cludadwy ymostyngar gyda DDA wedi ei ffitio yn y Swyddfa Docynnau. Mae Dolby Screen Talk ar gael nawr ar gyfer sgriniau dewisol o’r ffilmiau mwyaf poblogaidd. Mae gofodau’r ddau theatr yn gyfarparedig gyda system clywadwy isgoch i’w ddefnyddio gyda setiau pen, sydd ar gael oddi wrth y Swyddfa Docynnau.

Rydym hefyd yn rhaglenni sgriniau is-deitlau rheolaidd. Cliciwch yma am restr gyflawn o’r rhain.


Maes parcio i’r Anabl

Gall dalwyr Bathodynnau Anabl barcio mewn mannau dynodedig o flaen y Theatr.  Mae parcio amgen wedi ei leoli yn Stryd Robert, llai na 200 medr o’r Theatr.