Mae Theatr y Torch bob amser yn chwilio am Wirfoddolwyr brwd i fod yn rhan o Dîm y Torch a hynny yn yr unig theatr broffesiynol a lleoliad celfyddydau yn Sir Benfro.

Gwirfoddolwyr Blaen T?

Yn ogystal â darparu croeso cynnes ac archwilio tocynnau, gwerthu rhaglenni, swîts a hufen iâ i’r miloedd o bobl sydd yn dod drwy’r drysau yn flynyddol, mae Gwirfoddolwyr hefyd yn derbyn ystod o fuddion eraill gan gynnwys tocynnau di-dâl a thocynnau am bris ostyngol ar gyfer nifer o ddigwyddiadau sydd ymlaen yn ystod y flwyddyn.

“Mae’n gyfle cyffrous ar gyfer pobl sydd am weithio ym myd theatr ac i chwarae rhan fel petai. Mae’n gyfle arbennig i wneud ffrindiau mewn amgylchedd sy’n unigryw ac sy’n wefreiddiol mewn canolfan gelfyddydau fel sydd gan y Torch i’w chynnig.”

– Marcus Lewis, Rheolwr Blaen T?

Am ragor o wybodaeth ar ddod yn wirfoddolwr Blaen T? e-bostiwch

Kirsty Richardson – kirsty@torchtheatre.co.uk

Volunteer

Gwirfoddolwyr Marchnata

Mae gan yr Adran Farchnata dîm o wirfoddolwyr sy’n cynorthwyo gyda dosbarthu rheolaidd o’n posteri, taflenni a rhaglenni tymhorol o amgylch y sir ac maent yn gyswllt pwysig mewn rhai o’n pentrefi mwyaf gwledig.

O Swyddfeydd Post mewn pentrefi i siopau cornel i fwynderau trefi, caffis, bwytai a chlybiau lleol – mae’r Gwirfoddolwyr yma yn ein cynorthwyo i ledu ein gwaith hyrwyddo, lledu’r gair ac annog eraill i fwynhau gwaith un o theatrau mwyaf parchus Cymru.

Er hynny, nid oes pawb am fod allan fan hyn a thraw, felly mae gennym gr?p bach sydd yn dod yma bob yn ail wythnos i’n helpu gyda pharatoi llythyrau i’w postio.

“ Mae’r gwirfoddolwyr marchnata yn chwarae rhan amhrisiadwy yn hyrwyddo negeseuon am ein sioeau.  Hyd yn oed yn yr oes ddigidol, nid oes modd curo gosod posteri o amgylch y lle a dosbarthu taflenni – rydym yn cael tipyn o hwyl wrth wneud hynny hefyd!”

– Karen Lewis, Swyddog Cyhoeddusrwydd.

Am ragor o wybodaeth ar ddod yn Wirfoddolwr Marchnata e-bostiwch

Karen Lewis – karen@torchtheatre.co.uk