Microsoft Word - Advert January 2017 (Welsh).doc

 

Uwch Rheolwr – Marchnata

Mae Theatr y Torch Aberdaugleddau ar hyn o bryd yn chwilio am Uwch Rheolwr – Marchnata i ddatblygu a chyflwyno marchnata o ansawdd uchel o Frand y Torch yn ogystal â chynyrchiadau ein hunain, cyflwyniadau wedi eu prynu i mewn, ffilmiau ac arddangosfeydd.

Yn gweithio fel rhan o’r Tim Uwch Rheoli, mae’r Uwch Rheolwr – Marchnata yn gyfrifol am gyflwyno strategaethau artistig a busnes y sefydliad gyda chyfrifoldeb o reolaeth uniongyrchol am y Swyddog Marchnata Digidol & Chynllunio, y Cynorthwy-wyr Marchnata a staff y Swyddfa Docynnau.

Mae’r swydd yn un barhaol ac yn llawn amser gyda phecyn taliadau deniadol yn cael ei gynnig ar sail profiad.

 

 

Rheolwr Marchnata – Ffurflen Gais

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal y Rheolwr Marchnata

Rheolwr Marchnata – Manylion Swydd

Rheolwr Marchnata – Swydd Ddisgrifiad