Theatr Ieuenctid Iau

Mae ein Theatr Ieuenctid Iau yn cwrdd yn y Torch ar ddydd Sul yn ystod amser tymor. Rydym yn lwcus iawn i gael gofod newydd sbon y theatr sef ‘Y Gyffordd’ i redeg y sesiynau yma. Mae ein Theatr Ieuenctid Iau wedi ei rannu i 2 ddosbarth oedran gyda 2 sesiwn ar wahân.


Sesiwn 1: Sul 10yb – 11.30yb (blynyddoedd academaidd 3 & 4)

Sesiwn 2: Sul 11.30yb – 1yp (blynyddoedd academaidd 5 & 6)


Yn ystod y tymor, mae’r plant yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd drwy gymryd rhan mewn amryw o gemau ddramâu ac ymarferion actio. Mae’r sesiynau yma wedi eu cynllunio ar gyfer codi hyder pobl ifanc drwy actio a chwarae rôl ac maent yn llawn sbort a sbri hefyd!


“Mae Theatr Ieuenctid Iau wedi bod yn wych ar gyfer fy merch Alex. Mae wedi rhoi ffocws i foreau Sul ac rydw i wir wedi gweld ei hyder yn tyfu.”

Becci Johnson – Rhiant


“Mae fy merch wir yn mwynhau ei seisynau wythnosol yn y Torch. Mae’n cael cyfarfod â nifer o ffrindiau newydd ac mae’n siarad yn uchel am ei thiwtoriaid.”

Kim Styles – Rhiant


“O safbwynt rhiant, mae’r profiad wedi bod yn amhrisiadwy ar gyfer ein merch sydd erioed yn dawel ond bob amser yn swil yn gyhoeddus! Teimlwn ei bod wir wedi tyfu’n ddirfawr mewn hyder, wedi blodeuo fel talent comic a bellach byth yn swil i wneud sylwadau bachog, darllen yn uchel, neu gyflwyno prosiect o’i gwaith i’w chyd ddisgyblion ac eraill.”

Allison Kielczewski – Rhiant


“Mae’n hwyl ac yn ddiddorol. Mae nifer o bobl yno i wneud ffrindiau gyda hwy.”

Alex Tuddenham – Theatr Ieuenctid Iau


“Nid yw boreau Sul bellach yn ddiflas, mae Johnny a Chloe yn wych.”

Maisie Millichip – Theatr Ieuenctid Iau


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein Theatrau Ieuenctid Iau a H?n neu os am archebu lle ffoniwch 01646 694192 neu e-bost education@torchtheatre.co.uk os gwelwch yn dda.


Theatr Ieuenctid Hyn

Mae ein Theatr Ieuenctid H?n yn cwrdd yn y Torch ar nos Fawrth yn ystod amser tymor, a hynny yng ngofod newydd sbon y theatr sef ‘Y Gyffordd’. Mae ein rhaglen Theatr Ieuenctid H?n wedi ei rannu i 3 dosbarth oedran gyda 3 sesiwn ar wahân.


Sesiwn 1: Mawrth 5yp – 6yh (blynyddoedd academaidd 7 & 8)

Sesiwn 2: Mawrth 6yh – 7.30yh (blynyddoedd academaidd 9 & 10)

Sesiwn 3: Mawrth 7.30yh – 9yh (blynyddoedd academaidd 11, 12 & 13)


Yn ystod y tymor mae gan y Theatr Ieuenctid H?n y cyfle i ddatblygu gwahanol ddisgyblaethau sydd eu hangen ar gyfer gweithio yn y celfyddydau. Mae ffocws ar addasiad ar y pryd, dyfeisio a thechnegau gwahanol a ddefnyddir ar gyfer datblygu cymeriad. Rydym hefyd yn dysgu gemau drama hwyl ac ymarferion actio gyda’r bwriad o ddatblygu hyder mewn pobl ifanc. Mae’r Theatr Ieuenctid H?n hefyd yn cael cyfle i gael sesiynau ‘unigryw’ gan bobl broffesiynol yn y diwydiant a chael y cyfle i berfformio cynhyrchiad o weithiau ym Mhrif D?’r Theatr.


“Mae fy mab yn edrych ymlaen at dreulio nosweithiau yn y Theatr pan fo’r Theatr Ieuenctid ymlaen. Mae e’n dod allan wedi’r sesiynau yn sïo.”

Rhiant


“Mae’n wych!”

Jack Butler – Theatr Ieuenctid H?n


Os yr ydych yn dymuno cael rhagor o wybodaeth am ein Theatr Ieuenctid Iau neu H?n neu os am archebu lle ffoniwch 01646 694192 neu e-bostiwch education@torchtheatre.co.uk os gwelwch yn dda.