Mwynhewch ychydig bach o TLC gyda Theatr Torch

Ar ôl lansio ein cynllun aelodaeth newydd fis Ebrill diwethaf, mae’n dda gennym gynnig rhagor o lefydd yn y cynllun ar gyfer y tymor sydd i ddod.

Mae’r manteision yn cynnwys:

? Disgownt ar ddigwyddiadau di-ri gydol y flwyddyn
? 20% oddi ar holl docynnau cynyrchiadau Cwmni Theatr Torch
? Tocynnau sinema a darllediadau byw rhatach
? Blaenoriaeth wrth archebu tocynnau Rhaglen Tymor Theatr Torch cyn iddynt fynd ar werth i bawb arall
? Gwahoddiad i ddigwyddiadau ar gyfer aelodau yn unig a nosweithiau agoriadol yn y Torch
? Rhaglenni am ddim ar gyfer cynyrchiadau Cwmni Theatr Torch
? Eich enw mewn print yn rhaglenni Cwmni Theatr Torch

Mae Aelodau TLC Diemwnt yn cael tocynnau am ddim ar gyfer cynhyrchiad Cwmni Theatr Torch o’u dewis.

Tâl Aelodaeth TLC yw £25 y flwyddyn ac mae Aelodaeth Diemwnt yn costio £60 y flwyddyn.

Cliciwch yma i ymuno â chynllun teyrngarwch unig ganolfan a chwmni theatr proffesiynol Sir Benfro.