Gweithdai Gwyliau

Cadwch olwg am ein gweithdai drama yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae’r sesiynau yma yn digwydd yn y theatr yn ystod gwyliau’r ysgol ac fel arfer yn cynnwys sawl diwrnod o gemau drama hwyl ac ymarferion actio. Mae’r gweithdai yma yn gyfle i gwrdd â ffrindiau newydd, dysgu llawer o sgiliau newydd ac efallai arwain at y cyfle o gael perfformio sioe eich hun i gynulleidfa gwahoddedig o deulu a ffrindiau.

Ein Gwaith Mewn Ysgolion

Dros gwrs blwyddyn academaidd rydym yn cynnig ystod o weithdai addysgiadol gwahanol ar gyfer ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd ac ar gyfer pobl ifanc mewn addysg uwch. Mae’r sesiynau yma’n amrywio o weithdai siarad, gwrando & chyfathrebu, drwy i sesiynau rhyngweithio Gwrth-Fwlio. Rydym yn cynnig sesiynau drama wedi eu selio ar destunau sydd yn cael eu cynnwys yn yr ysgol, gan gynnwys ein gweithdy WW2, ac rydym hefyd yn gweithio ochr yn ochr â’r Cwricwlwm Cenedlaethol i gynnig sesiynau drama wedi eu selio ar destunau TGAU. Os oes gan eich ysgol unrhyw geisiadau penodol ar gyfer gweithdai gallwn gyd-weithio gyda’ch athrawon i deilwra sesiwn ddrama sy’n addas ar eich cyfer. Mae gweithdai presennol yn cynnwys:

– Llythrennedd & Dweud Stori

– Gweithdy WW2

– Gwrth-Fwlio

– Straeon Clasuron Ymchwil

– Siarad, Gwrando & Chyfathrebu

– Gweithdai Arbennig