Noddwch Ni

Efallai eich bod yn ein hadnabod fel unig gwmni theatr broffesiynol Sir Benfro, un o dri chwmni theatr gydag ei sail mewn adeilad yng Nghymru. Efallai eich bod hefyd yn ein hadnabod fel sinema ddigidol a 3D, gofod arddangosfa galeri neu’n syml yn ymwybodol o’r gwaith yr ydym yn ei wneud gyda phobl ifanc. Er hynny, efallai nad ydych yn gwybod ein bod yn elusen gofrestredig sy’n dibynnu ar gefnogaeth hael ein rhoddwyr er mwyn parhau i gynnig cymysgedd o adloniant dihafal i bobl Sir Benfro ac ymhellach.

Pam ein cefnogi?

Rydym yn derbyn cyllid blynyddol oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Benfro a Chyngor Tref Aberdaugleddau. Gyda phwysau cynyddol ar gyllid celfyddydau cyhoeddus, mae’r cymorthdaliadau yma’n yn rhagori pan yr ydych yn ceisio cyflwyno rhaglen brysur o ddigwyddiadau a mentrau cymunedol sydd o ansawdd i gynulleidfaoedd sydd fwy na 70,000.

Fel canlyniad, mae angen cefnogaeth ychwanegol arnom oddi wrth unigolion a busnesau sy’n rhannu dealltwriaeth ac sy’n deall buddion cymdeithasol a masnachol o gael adnodd diwylliannol pwysig fel y Torch yma yng Ngorllewin Cymru.

Sut mae noddi yn ein helpu ni?

Yn flynyddol, mae Cwmni Theatr y Torch yn cynhyrchu tri neu bedwar cynhyrchiad proffesiynol o ansawdd, sydd wedi eu gwneud yn gyfan gwbl yn Sir Benfro. Mae nawdd yn caniatáu i ni wella ac ehangu’r sioeau yma sy’n derbyn gwobrau, rhai ohonyn nhw sy’n teithio’n genedlaethol ac sy’n cael eu perfformio yng Ng?yl Caeredin.

Mae ein Haddysg, gwaith Theatr Ieuenctid a chynlluniau tocyn Dan 26 oed ond yn bosibl oherwydd rhoddion hael gan ein cefnogwyr. Mae £5 yn unig yn helpu talu am docyn ar gyfer person ifanc i fwynhau hud y theatr am y tro cyntaf.

Mae’r Torch yn elusen gofrestredig oherwydd ein bod yn cyfoethogi bywyd diwydiannol ac yn cynnig budd addysgiadol i’r gymuned. Mae ein sefyllfa unigryw yn yr ardal yn dibynnu ar sicrhau cefnogaeth oddi wrth unigolion a busnesau sy’n gofalu am yr hyn yr ydym yn ei wneud ac sy’n gallu gweld y buddion o gael cydgyswllt gyda ni.

Siaradwch gyda Ni

Mae ein Swyddog Datblygu Busnes Lynn Preece ar gael bob amser os oes gennych unrhyw gwestiynau. Mae Lynn, ynghyd â thîm o bobl broffesiynol celfyddydol yma yn y Torch, yn gallu teilwra pecynnau unigryw ar gyfer unigolion neu gwmnïau corfforaethol sydd am weithio’n agos gydag ein cwmni theatr lwyddiannus a lleoliad celfyddydol.

Mae ein holl becynnau Nawdd yn unigryw, felly am wybodaeth am unrhyw beth – o ddod yn Aelod TLC neu noddi sedd i wneud cyfraniad, trefnu digwyddiad croeso neu noddi perfformiad cyfan yna e-bostiwch Lynn yn uniongyrchol at lynn@torchtheatre.co.uk.

Principal Funders

PrincipalFunders

Principal Sponsors

Port_Authority_web

Other Funders

otherfunders

Capital Development Funders

capitaldevelopmentfunders

We would also like to acknowledge the contribution of the following:

acknowledge

Media Partner

Radio Pembs