Mae Theatr y Torch yn rhedeg cynigion arbennig yn aml ar draws rhaglen y theatr a’r sinema. NODWCH: Mae cynigion arbennig ond ar gael drwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 01646 695267

A ydych chi o Dan 26?

Os felly, gallwch weld rhai perfformiadau theatr gyda gostyngiad o hyd at 70% oddi ar rhai prisiau tocyn. Cliciwch yma i weld y bargenion diweddaraf.

Torch Mawrth

Caiff Torch Mawrth ei gynnig mewn cydgysylltiad gyda 102.5 Radio Pembrokeshire. Bob dydd Mawrth, mae tocynnau sinema yn cael eu gostwng i £3.50 (£2.50 ar gyfer y rheiny o Dan 26) ar gyfer ffilmiau 2D gyda phob tocyn ar gyfer ffilmiau 3D ond yn £5 yr un. Cliciwch yma i dderbyn cyfrinair wythnosol i hawlio eich tocynnau am bris gostyngol ac yna ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01646 695267 i gadw eich seddau!

Dydd-berfformiadau

Ar ddydd Mercher fel arfer, mae Theatr y Torch yn dangos dydd-berfformiad gyda bargenion tocyn arbennig. Cliciwch yma am restr o ddydd- berfformiadau sydd ar ddydd Mercher.

Tocynnau Teulu

Os yr ydych yn mwynhau mynychu’r theatr fel teulu mae gan y Torch ddigon ar gael gyda Thocyn Teulu disgowntiedig arbennig ar gyfer dau oedolyn a dau blentyn. Gall Tocynnau Teulu ond cael eu prynu drwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 01646 695267.