Posted / News.

Nos Sadwrn, gwelwyd Peter Doran, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch, Aberdaugleddau yn derbyn Gwobr y Cyfarwyddwr Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017 a gynhaliwyd yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe. Mae’r gwobrau yma’n cydnabod rhagoriaeth ym myd theatr, dawns ac opera wedi ei greu a’i gyflwyno yng Nghymru.

Cafodd Peter ei wobrwyo am y Cyfarwyddwr Gorau am gynhyrchu Belonging/Perthyn gan Re:Live, sy’n delio gyda materion dynol enfawr o ddementia ac fel gwaith dwyieithog fe wnaeth archwilio sut mae iaith yn newid person gyda’r cyflwr yma. Yn y ddrama, mae’r actor Llion Williams, yn araf yn colli ei allu i siarad Saesneg ac yn dychwelyd i’w iaith frodorol – Cymraeg.

Meddai Peter: “Mae’n wych cael ennill gwobr fel hyn ond yn enwedig gyda drama fel ‘Perthyn’. Mae dementia yn bwnc mor fawr i’w ddelio gydag ef ac os ydym wedi gallu helpu pobl i ddeall mwy neu ymdopi’n well, yna dyna yw gwir lwyddiant y cynhyrchiad yma.”

 

Ac roedd hi’n noson hynod lwyddiannus i Belonging, gyda’r actor Llion Williams yn ennill Perfformiad Gwryw Gorau (iaith Saesneg)  am ei rôl yn y ddrama ddwyieithog mewn cydgysylltiad gyda Chapter a Theatr y Torch.

Meddai Mike Smith o Wobrau Theatr Cymru: “Mae’r tair gwobr yma’n dangos y twf mewn theatr ddwyieithog yng Nghymru, yn adlewyrchu’r berthynas arbennig rhwng y ddwy iaith yn y genedl. Mae mwy a mwy o sioeau’n ddwyieithog ac mae mwy o waith llawn dychymyg yn digwydd mewn theatr iaith Gymraeg i wneud y gwaith yn fwy hygyrch ar gyfer siaradwyr Saesneg yn unig.”

Cafodd yr enwebiadau eu gwneud gan 40 beirniaid drwy Gymru, yn gweithio’n Saesneg ac yn y Gymraeg ac ar gyfer argraffiad, darllediad a llwyfannau ar-lein. Rhyngddynt, gwnaethant 830 o enwebiadau. Roedd yr enwebiadau yma ar gyfer 281 o artistiaid unigol a 157 o sioeau oddi wrth 89 o gwmnïau.

Ychwanegodd Mike Smith: “Mae’r Gwobrau yma wedi eu gwneud yn bosib diolch i waith y beirniaid wnaeth weithio’n galed i asesu’r holl enwebiadau, i ddewis y rhestr fer ac yna’r enillwyr, a’r nawdd hael oddi wrth sefydliadau celfyddydau, lleoliadau ac unigolion. Mae’r nawdd yma hefyd yn galluogi i Gronfa Feirniadol Cymru i roi cefnogaeth ariannol i feirniaid llawrydd ac ifanc i fynychu perfformiadau ar draws y genedl. Yn ei dwy flynedd gyntaf, fe wnaeth y Gronfa gefnogi mwy na 500 o adolygiadau dros Gymru.”

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *