Mae Theatr y Torch ar gael i’w hurio!

A fyddai diddordeb gennych chi ddod â pherfformiad i’r Torch? Efallai byddech am drefnu cynhadledd, cael ystafell ar gyfer cyfarfodydd, diwrnodau i ffwrdd neu efallai y byddech yn hoffi arddangos eich gwaith celf yn y Galeri?

Mae gennym lefydd ar gyfer 297 o bobl gan gynnwys lleoliadau perfformio, galeri a gofod newydd ar gyfer ymarfer a dwy stiwdio ddawns a elwir Y Gyffordd.

Beth bynnag yw eich anghenion, boed yn dechnegol, ar gyfer arlwyaeth neu farchnata, mae gennym dîm o bobl broffesiynol sydd wrth law i’ch cynorthwyo chi i gyflawni’r digwyddiad yr ydych yn dymuno.

Am ragor o wybodaeth am bopeth sydd angen i chi wybod am ddod â sioe yma i’r Torch neu’n syml am hurio ‘stafell ar gyfer cyfarfod, cysylltwch gyda:

Mike Davies ar 01646 694192 neu e-bost michael@torchtheatre.co.uk