The Trials of Oscar Wilde (Mappa Mundi/Theatr Mwldan)

Categoriau: ,

Cyd-Gynhyrchiad Mappa Mundi | Theatr Mwldan Co-Production

The Trials of Oscar Wilde

Gan / By Merlin Holland a/and John O’ Connor

Noson agoriadol orfoleddus The Importance of Being Earnest ym 1895 oedd uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Ychydig wedi hynny, roedd yn y carchar, wedi ei ddedfrydu gan y Goron i lafur caled am fod yn hoyw. Ond beth a ddigwyddodd yn ystod y prawf a beth a ddywedodd Wilde? Gan ddefnyddio’r geiriau go iawn a lefarwyd yn y llys, mae Mappa Mundi yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i weld yr Oscar go iawn am y tro cyntaf.

 

Wedi ei noddi’n rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol.

Pris:
£14.00 | Concession £12.00
Dechrau: 16th May 2017
Diwedd: 16th May 2017
Directed by: Richard Nichols
Yn serennu: Steve Eliot, Keiron Self, Francois Pandolfo and Robert Bowman

View Trailer

Dyddiadau ac Amserau

Tuesday 16th May 2017 19:30

Gwell gennych archebu dros y ffôn? Ffoniwch 01646 695267