Croeso i Theatr Ieuenctid y Torch & Thudalen Addysg

Chloe Johnny

Dewch i gyfarfod â Johnny Lock & Chloe Wheeler – ein Swyddogion Addysg yn y Theatr Ieuenctid Fe wnaeth Johnny & Chloe hyfforddi yn Ysgol Actio East 15 lle wnaethant raddio gyda gradd BA mewn Theatr Gymunedol. Ers gadael East 15 yn 2008, mae’r pâr wedi gweithio fel actorion ffrilans a hwyluswyr dros y DU gan gynnwys gweithio gydag ystod eang o grwpiau cymunedol yn amrywio o droseddwyr ifanc a phobl ifanc NEET (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth nac hyfforddiant) i oedolion a phobl ifanc gydag anawsterau dysgu.

Am y 2 flynedd ddiwethaf, mae’r pâr wedi rhedeg cwmni, Theatr JC. Theatr mewn addysg yw Cwmni Theatr JC sy’n gweithio dros Gymru gyfan yn perfformio sioeau addysgiadol i bobl ifanc yn ogystal â hwyluso gweithdai drama addysgiadol.

Ers Hydref 2013, mae Johnny & Chloe wedi ymgymryd â swyddi Theatr Ieuenctid y Torch a Swyddogion Addysg ac y nhw yw’r prif gysylltiadau am holl waith Theatr y Torch yn y maes yma. Edrychwch o gwmpas yr adran yma o’r wefan am ragor o wybodaeth ac os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch education@torchtheatre.co.uk