Mae gan Gwmni Theatr y Torch dri gynhyrchiad ar y gweill.

Y cyntaf yw ein cynhyrchiad tymor yr Hydref sef How The Other Half Loves gan Alan Ayckbourn. Caiff hwn ei berfformio yn y Torch o ddydd Mercher 8fed hyd at ddydd Sadwrn, Hydref 25ain ac mae tocynnau ar werth nawr.

Pantomeim Cwmni Theatr y Torch eleni fydd Sinderela. Caiff perfformiadau prynhawn Ysgolion a Grwpiau Cymunedol eu cynnal o Dachwedd 25ain hyd at Ragfyr 19eg. Bydd perfformiadau ar gyfer y cyhoedd yn cael eu cynnal o Ragfyr 20fed tan Ionawr 3ydd.

Mae Cwmni Theatr y Torch ar hyn o bryd yn gweithio gyda’r ysgrifennwr Owen Thomas a’r actor Gareth Bale ar gynhyrchiad am fywyd Ray Gravell. Bydd y cynhyrchiad yma yn mynd ar daith o Chwefror 16eg – March 7fed 2015. Am ragor o wybodaeth e-bostiwch peter@torchtheatre.co.uk