PantoYn dilyn llwyddiant ysgubol pantomeim Nadolig Aladdin y llynedd, a gynhyrchwyd gan Gwmni Theatr y Torch, mae’n rhaid mai panto eleni, sef Sinderela, fydd y dadleuol gorau.

Bydd perfformiadau prynhawn i Ysgolion a Grwpiau Cymunedol yn digwydd o Dachwedd 25 tan Ragfyr 19. Caiff perfformiadau ar gyfer y cyhoedd eu cynnal o Ragfyr 20 tan Ionawr 3. Mae tocynnau ar werth nawr, cliciwch yma am ragor o wybodaeth.