Mae Cwmni Theatr y Torch yn cynhyrchu tair i bedair sioe bob blwyddyn a chaiff cynyrchiadau eu castio gan Gyfarwyddwr Artistig y cwmni sef Peter Doran ac unrhyw gyfarwyddwyr gwadd.

CastingNid oes gennym gwmni yn gyffredinol, neu ‘cast drwyddi – draw’ ar gyfer tymor y dramâu. Mae cynyrchiadau fel arfer yn cael eu castio ar wahân, gan gymryd i ystyriaeth galwadau penodol bob rôl.

Rydym yn cyflogi actorion sy’n byw dros y DU a chaiff clyweliadau eu cynnal fel arfer naill ai yng Nghaerdydd, Llundain neu yma yn y Torch.

Rheolau a Gwaharddiadau Castio

Mae e-byst sy’n gwneud awgrymiadau am rannau penodol o gymorth i ni. Nid yw e-byst cyffredinol, sy’n datgan dymuniad i weithio yn y Torch, fel arfer yn effeithiol.

Nid yw llythyrau a chopïau caled o ffotograffau a Chofnodion Cyrhaeddiad o reidrwydd, gydag e-byst ac atodiadau yn well. Nid yw CDs a riliau sioe o ddefnydd yn gyffredinol.

Cofiwch plîs!

Mae yna nifer fawr ohonoch chi, ond nid oes nifer fawr ohonom ni. Rydym yn derbyn cannoedd o geisiadau a gwahoddiadau i’n sioeau’n flynyddol ac felly dyw hi ddim yn bosib i ni i ffeilio nac ymateb i bob un ohonynt.

Tra ein bod ni’n ceisio bod yn gynorthwyol ac yn gefnogol, ni allwn bob amser ymateb i geisiadau am gyngor yngl?n â gyrfa na helpu gyda chlyweliadau.

Dylai pob cais am gastio cael ei gyfeirio at: peter@torchtheatre.co.uk.

Sicrhewch eich bod wedi darllen ein polisi ar gastio cyn gwneud eich cais.