Mae Cwmni Theatr y Torch yn gwmni cyfyngedig drwy warant, rhif 1327289. Swyddfa gofrestredig fel y dengys uwch.
Elusen gofrestredig ddim ar elw, rhif 508985.Rhif TAW 3268491 35.
Yn aelod o Gymdeithas Rheoli Theatraidd.
Hawlfraint Theatr y Torch 2014. Cedwir pob hawl.
Gwefan gan Jammy Custard